Thông tin mới nhất






 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 57
Đăng nhập
Lượt xem: 105

Sở Y tế chỉ đạo về công tác kiểm dịch y tế quốc tế và phòng, chống dịch bệnh tại các cửa khẩu

Ngày 23/11/2022, Sở Y tế làm việc với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về công tác kiểm dịch y tế quốc tế và công tác phòng, chống dịch bệnh tại các cửa khẩu. Tham dự có đồng chí Nông Tuấn Phong - Giám đốc Sở Y tế; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn Sở Y tế; lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các viên chức liên quan.

Đồng chí Nông Tuấn Phong - Giám đốc Sở Y tế phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

 

Tại buổi làm việc, đồng chí Nông Tuấn Phong - Giám đốc Sở Y tế đã triển khai và quán triển Thông tư số 17/2021/TT-BYT ngày 09/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu phục vụ hoạt động kiểm dịch y tế tại cửa khẩu; Công tác chuyên môn, tổ chức kiểm dịch y tế biên giới bao gồm: kiểm dịch y tế quốc tế và các hoạt động kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu: Tà Lùng - Quảng Hoà; Trà Linh - Trùng Khánh; Lý Vạn - Hạ Lang; Sóc Giang - Hà Quảng và các cửa khẩu khác…

Các đại biểu tham dự đã cùng nhau chia sẻ, thảo luận những vướng mắc khó khăn trong việc thực hiện công tác kiểm dịch y tế biên giới; Công tác giám sát các tác nhân gây bệnh, các yếu tố nguy cơ; Đề xuất xem xét hỗ trợ danh mục cơ sở vất chất, bổ sung trang thiết bị thiết yếu tại của khẩu theo Thông tư số 17/2021/TT-BYT ngày 09/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế; Công tác thực hiện thu lệ phí kiểm dịch y tế tại cửa khẩu, phấn đâu không thu tiền mặt…

Phát biểu kết luận, đồng chí Nông Tuấn Phong - Giám đốc Sở Y tế ghi nhận những kết quả đã đạt được của đơn vị trong công tác kiểm dịch y tế quốc tế một số công việc liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh tại các cửa khẩu. Đồng thời, đề nghị viên chức làm công tác tại Khoa Kiểm dịch y tế quốc tế cần tiếp tục nâng cao năng lực về công tác kiểm soát dịch bệnh qua cửa khẩu.  Đối với các kiểm dịch viên, khi thực hiện phun thuốc khử trùng tại cửa khẩu cần đảm bảo công tác phòng, chống dịch và bảo vệ sức khoẻ cho bản thân. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tăng cường công tác khám sức khỏe định kỳ cho viên chức làm công tác kiểm dịch tại cửa khẩu. Khẩn trương xây dựng kế hoạch đề xuất xem xét hỗ trợ danh mục cơ sở vất chất, bổ sung trang thiết bị thiết yếu tại cửa khẩu theo Thông tư số 17/2021/TT-BYT ngày 09/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Xem xét chấm làm thêm giờ cho các viên chức làm công tác kiểm dịch. Bố trí, điều động viên chức cho phù hợp với từng thời điểm, đặc biệt là dịp cuối năm. Đảm bảo đủ biên chế cho Khoa Kiểm dịch y tế quốc tế để thực hiện các hoạt động tại các cửa khẩu.

 

Ngọc Anh

ipv6 ready