Thông tin mới nhất


 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 34
Đăng nhập
Lượt xem: 104

Tuyên truyền công tác dân số và một số quy định về quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia

Ngày 24/11/2022, tại xã Bế Văn Đàn, huyện Quảng Hòa, Sở Y tế phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND xã Bế Văn Đàn tổ chức Hội nghị tuyên truyền về công tác dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và một số quy định của pháp luật về quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia. Tham dự có đồng chí Vương Thị Tuyên - Phó Giám đốc Sở Y tế; đồng chí Lương Tuấn Long - Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND xã Bế Văn Đàn và các ban ngành, đoàn thể, cán bộ chủ chốt các xóm của xã.

Đồng chí Vương Thị Tuyên - Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu chia sẻ về công tác dân số và phát triển.

 

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã chia sẻ thông tin về công tác dân số và chủ quyền an ninh biên giới gồm: Công tác dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chuyên đề phòng chống tảo hôn, kết hôn cận huyết thống; Công tác truyền thông dân số ở vùng có mức sinh cao, truyền thông phòng chống mất cân bằng giới tính khi sinh, truyền thông về nâng cao chất lượng dân số trong giai đoạn hiện nay, truyền thông về thích ứng già hóa dân số; Một số văn bản của đảng, nhà nước của tỉnh liên quan đến giảm thiểu tình trạng to hôn; Thực trạng và các giải pháp giảm thiểu tảo hôn và giải đáp pháp luật về hôn nhân và gia đình…

Đối với người dân ở vùng biên giới cần phát huy hơn nữa ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Dựa trên nền tảng môi trường hòa bình, giữ vững được độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; Mỗi người dân cần nhận thức sâu sắc về chủ quyền và làm gì làm như thế nào để bảo vệ biên giới quốc gia; Đặc biệt, mỗi người dân ở khu vực biên giới thực sự là “cột mốc sống”; Nhận thức chung về quyền biên giới quốc gia, những hành vi vi phạm pháp luật, chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; Trách nhiệm và những giải pháp bảo vệ biên giới Quốc gia.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vương Thị Tuyên - Phó Giám đốc Sở Y tế ghi nhận những kết quả đã đạt được của xã Bế Văn Đàn trong công tác Dân số và Phát triển. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tiếp theo UBND xã tích cực tuyên truyền cho nhân dân về dân số, kế hoạch hoá gia đình, về giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho đồng bào dân tộc thiểu số. Nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức, góp phần nâng cao chất lượng dân số, sức khỏe, nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số.

Đồng chí Lương Tuấn Long - Phó Chính uỷ, Bộ Chỉ huy Bộ Đội Biên phòng tỉnh nhấn mạnh: Công tác tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia cho nhân dân sinh sống tại các xã biên giới là một hoạt động có mục đích của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của UBND xã nhằm truyền bá chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Từ đó, nâng cao nhận thức, xây dựng thái độ tích cực của người dân trong thực hiện các nhiệm vụ của mình, góp phần bảo vệ sự thống nhất, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh biên giới của Tổ quốc. 

 

Ngọc Anh

ipv6 ready