Thông tin mới nhất


 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 24
Đăng nhập
Lượt xem: 1873

Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

10-2019-QĐ-UBND.pdf
ipv6 ready