Lịch trực các trạm y tế xã từ ngày 19.4 đến 25.4.2021

BẢNG PHÂN TRỰC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN

 

TTYT

Thứ 2

19/4/2021

Thứ 3

  20/4/2021

Thứ 4

21/4/2021

Thứ 5

22/4/2021

Thứ 6

 23/4/2021

Thứ 7

24/4/2021

Chủ nhật

25/4/2021

Chuyên  môn

Trực kèm

Chuyên  môn

Trực kèm

Chuyên  môn

Trực kèm

Chuyên  môn

Trực kèm

Chuyên  môn

Trực kèm

Chuyên  môn

Trực kèm

Chuyên  môn

Trực kèm

Thị Trấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đức Xuân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Lai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Lợi

Hs Biển

0823267745

Bs Nguyệt

0911061585

Bs Nguyệt

0911061585

 

Ys Na

0839610565

 

Hs Biển

0823267745

Bs Nguyệt

0911061585

Bs Nguyệt

0911061585

 

Ys Na

0839610565

 

Hs Biển

0823267745

Bs Nguyệt

0911061585

Thụy Hùng

Nông Thị Viên      SĐT; 0978680548

 

 

Đinh Công Dưỡng: SĐT; 0388550240

 

Nông Thị Thu Truyền SĐT; 0365844272

 

Nông Thị Duy  

SĐT; 0354952155   

 

 

Nông Thị Viên      SĐT; 0978680548

 

 

Đinh Công Dưỡng: SĐT; 0388550240

 

Nông Thị Thu Truyền SĐT; 0365844272

 

Đức Long

Nông thị Tằm Tơ

0976898716

 

Nông Thị Vân

0986844493

 

Bế Thị Thi

0823973178

 

Nông Thị Thoa

0815816372

 

Tạ Quang Trường

0986160066

 

Nông thị Tằm Tơ

0976898716

 

Nông Thị Vân

0986844493

 

Thái Cường

Vi Thị Mẫn

0979916279

 

 

 

 

 

Ma Hải Linh

0986923236

 

 

 

Long Thị Loan

0818500686

 

Vi Thị Mẫn

0979916279

 

 

 

 Nông Huy Hợp

0382648869

Ma Hải Linh

0986923236

 

Lâm Thị Bích Thu  0888630305

 

Chu Thúy Hồng

0868946859

 

 

Nông Huy Hợp

0382648869

Lâm Thị Bích Thu  0888630305

Trọng Con

Nông Thế Vũ

098682425

 

Nông Vi Thiệp

0365396246

Lý Thị  Bông

0387478766

Lý Thị  Bông

0387478766

 

Nông Thế Vũ

098682425

 

Nông Vi Thiệp

0365396246

Lý Thị  Bông

0387478766

Lý Thị  Bông

0387478766

 

Nông Thế Vũ

098682425

 

Vân Trình

Hoàng Trung Bộ

0984231459

 

Đinh Thị Thu Huyền

0963087300

Hoàng Trung Bộ

0984231459

Hoàng Thị Vui

0397089949

La Văn Minh

0335735745

La Văn Minh

0335735745

 

Hoàng Trung Bộ

0984231459

 

Đinh Thị Thu Huyền

0963087300

La Văn Minh

0335735745

Hoàng Thị Vui

0397089949

La Văn Minh

0335735745

Kim Đồng

Hoàng Thị Vân

0388913558

 

Đinh Thị Ngọc Chi

0963139105

 

 

Lương Minh Thụy

0967401116

 

Nông Bế Giang 0914724457

 

Hoàng Thị Vân

0388913558

 

Đinh Thị Ngọc Chi

0963139105

 

 

Lương Minh Thụy

0967401116

 

Đức Thông

Nông Thanh Bính

0374118119

 

Nông Minh Thuấn

0973487717

 

Nông Thúy Bông

0349900680

 

   Nông Nguyễn Bích

037222718

 

Nông Thanh Bính

0374118119

 

Nông Minh Thuấn

097348771

 

Nông Thúy Bông

0349900680

 

Canh Tân

Lý Văn Duẩn

 

Nguyễn Thị Hôn

 

Trần Tố Uyên

 

Lý Văn Duẩn

 

Nguyễn Thị Hôn

 

Trần Tố Uyên

 

Lý Văn Duẩn

 

Minh Khai

Nông Thị Huyền Thương

0961754195

 

Nông Thị Huyền Thương

0961754195

 

Hồ Thảo Nguyên

0372092459

 

Hồ Thảo Nguyên

0372092459

 

Hứa Thị Mùi

0946136923

 

Hà Thị Huệ

0816823188

 

Hà Thị Huệ

0816823188

 

 

Quang Trọng

Hoàng Thị Hồng Phương

0982044505

Nông Văn Hải

0383942370

Nông Văn Hải

0383942370

 

Ma Thị Đan

0355727782

 

Long

Thị Hồng Thoan

0985906932

 

Hoàng Thị Hồng Phương

0982044505

Nông Văn Hải

0383942370

Nông Văn Hải

0383942370

 

Ma Thị Đan

0355727782

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 38
  • Trong tuần: 1 344
  • Tổng lượt truy cập: 110562
  • Tất cả: 139
Đăng nhập