Thực hiện khai báo y tế điện tử bằng mã QR code tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Thực hiện khai báo y tế điện tử bằng mã QR code tại Trạm kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 Quốc lộ 4A.

    Vào hồi 00h00' ngày 10/5/2021 trạm kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được thành lập theo chỉ đạo của UBND huyện Thạch An. 

     Trạm đã tiến hành khiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn khai báo y tế bằng tờ khai y tế và khai báo y tế điện tử  dựa trên các ứng dụng Vietnam Health Declarartion; Blue Zone; Ncovi bằng mã QR code.

 Người dân được hướng dẫn cài đặt ứng dụng.

    Để thuận lợi cho nhân dân, đản bảo không tập trung đông người và tránh ùn tắc trạm đã hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng Vietnam Health Declarartion; Blue Zone; Ncovi trên điện thoại thông minh, thực hiện quét mã QR code khi qua trạm kiểm soát.