Lịch trực các trạm y tế xã từ ngày 08.2 đến 14.2

BẢNG PHÂN TRỰC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN

 

TTYT

Thứ 2

08/02/2021

Thứ 3

09/02/2021

Thứ 4

10/2/2021 (29 âm)

Thứ 5

11/2/2021(30 âm)

Thứ 6

12/2/2021( mùng 1 âm)

Thứ 7

13/2/2021(mùng 2 âm)

Chủ nhật

14/2/2021(mùng 3 âm )

Chuyên  môn

Trực kèm

Chuyên  môn

Trực kèm

Chuyên  môn

Trực kèm

Chuyên  môn

Trực kèm

Chuyên  môn

Trực kèm

Chuyên  môn

Trực kèm

Chuyên  môn

Trực kèm

Thị Trấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đức Xuân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Lai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Lợi

Bs Nguyệt

0911061585

 

YS Na

0839610565

 

Bs Nguyệt

0911061585

 

YS Na

0839610565

 

Bs Nguyệt

0911061585

 

YS Na

0839610565

 

Bs Nguyệt

0911061585

 

Thụy Hùng

Nông Thị Duy  

SĐT; 0354952155   

 

 

Đinh Công Dưỡng: SĐT; 0388550240  

 

Nông Thị Viên      SĐT; 0978680548

 

 

Nông Thị Thu Truyền SĐT; 0365844272

 

Nông Thị Duy  

SĐT; 0354952155   

 

 

Đinh Công Dưỡng: SĐT; 0388550240  

 

 

Nông Thị Viên      SĐT; 0978680548

 

 

Đức Long

Nông Thị Vân0986844493

 

Nông Thị Thoa0815816372

 

Nông Thị Tằm Tơ 0976898716

 

Tạ Quang Trường 0986160066T

 

Nông Thị Vân

0986844493-

              

 

 

Tạ Quang Trường 0986160066T

 

Nông Thị Thoa 0815816372

 

Thái Cường

Lâm Thị Bích Thu

0839445098

 

Ma Hải Linh

0986923236

 

 

Vi Thị Mẫn

0979916279

 

Long Thị Loan

0818500686

Lâm Thị Bích Thu

0839445098

Chu Thúy Hồng

0868946859

 

 

 

Lâm Thị Bích Thu

0839445098

 

Ma Hải Linh

0986923236

 

Trọng Con

Nông Vi Thiệp0365396246

 

Lý Thị Bông 0387478766

Nông Vi Thiệp0365396246

 

Lý Thị Bông 0387478766

Nông Vi Thiệp0365396246

 

Lý Thị Bông 0387478766

Nông Vi Thiệp0365396246

Vân Trình

Hoàng Thị Vui

0397089949

Hoàng Trung Bộ

098423145

La văn Minh

0335735745

Đinh Thị Thu Huyền

0963087300

La văn Minh

0335735745

Hoàng Trung Bộ

098423145

Hoàng Thị Vui

0397089949

Hoàng Trung Bộ

098423145

La văn Minh

0335735745

Đinh Thị Thu Huyền

0963087300

La văn Minh

0335735745

Kim Đồng

Đinh Thị Tâm

0395357935

 

Đinh Thị Ngọc Chi

0963139105

 

Nông Bế Giang

0914724457

 

Hoàng Thị Vân

0388913558

Đinh Thị Ngọc Chi

0963139105

Đinh Thị Tâm

0395357935

 

Đinh Thị Ngọc Chi

0963139105

 

Nông Bế Giang

0914724457

 

Đức Thông

 Nông Minh Thuấn     

0973487717

 

Nông Thanh Bính

0374118119

 

  Nông Nguyễn Bích

0372227186

 

Nông Thúy Bông

0349900680

 

 Nông Minh Thuấn     

0973487717

 

Nông Thanh Bính

0374118119 

 

   Nông Nguyễn Bích

0372227186

 

Canh Tân

Nguyễn Thị Hôn

 

Trần Tố Uyên

Nguyễn Thị Hôn

 

Trần Tố Uyên

 

Nguyễn Thị Hôn

Trần Tố Uyên

 

Nguyễn Thị Hôn

 

Minh Khai

Hứa Thị Mùi

0946136923

 

Hà Thị Huệ

0816823188

 

Hồ Thảo Nguyên

0372092459

 

Hứa Thị Mùi

0946136923

 

Nông Thị Huyền Thương

0961754195

 

Hồ Thảo Nguyên

0372092459

 

Hứa Thị Mùi

0946136923

 

 

Quang Trọng

Ma Thị Đan

0355727782

 

Long

Thị Hồng Thoan

0985906932

Hoàng Thị Hồng Phương

0982044505

Nông Văn Hải

0383942370

Nông Văn Hải

0383942370

 

Ma Thị Đan

0355727782

 

Long

Thị Hồng Thoan

0985906932

Hoàng Thị Hồng Phương

0982044505

Nông Văn Hải

0383942370

 

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 17
  • Hôm nay: 483
  • Trong tuần: 1 816
  • Tổng lượt truy cập: 152444
  • Tất cả: 639
Đăng nhập