Lịch trực các trạm y tế xã từ ngày 01.3 đến 07.3

BẢNG PHÂN TRỰC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN

 

TTYT

Thứ 2

01/03/2021

Thứ 3

02/03/2021

Thứ 4

03/3/2021

Thứ 5

                04/3/2021

Thứ 6

05/3/2021

Thứ 7

06/3/2021

Chủ nhật

07/3/2021

Chuyên  môn

Trực kèm

Chuyên  môn

Trực kèm

Chuyên  môn

Trực kèm

Chuyên  môn

Trực kèm

Chuyên  môn

Trực kèm

Chuyên  môn

Trực kèm

Chuyên  môn

Trực kèm

Thị Trấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đức Xuân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Lai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Lợi

Bs Nguyệt

0911061585

 

Hs Biển

0823267745

Bs Nguyệt

0911061585

Bs Nguyệt

0911061585

 

Hs Biển

0823267745

Bs Nguyệt

0911061585

Bs Nguyệt

0911061585

 

Hs Biển

0823267745

Bs Nguyệt

0911061585

Bs Nguyệt

0911061585

 

Thụy Hùng

Nông Thị Viên      0978680548

 

 

Nông Thị Thu Truyền 0365844272

 

Nông Thị Duy  

0354952155   

 

 

Nông Thị Viên      0978680548

 

 

Nông Thị Thu Truyền 0365844272

 

Nông Thị Duy    0354952155   

 

 

Nông Thị Viên      0978680548

 

 

Đức Long

Nông Thị Tằm Tơ 0976898716

 

Tạ Quang Trường 0986160066T

 

Bế Thị Thi 0823973178

 

Nông Thị Vân0986844493

 

Nông Thị Thoa 0815816372

              

 

 

Nông Thị Tằm Tơ 0976898716

 

Tạ Quang Trường 0986160066T

 

Thái Cường

Vi Thị Mẫn

0979916279

 

Nông Huy Hợp

0382648689

Vi Thị Mẫn

0979916279

Chu Thúy Hồng

0868946859

 

 

Vi Thị Mẫn

0979916279

 

Long Thị Loan

0818500686

 

 

 

Chu Thúy Hồng

0868946859

 

Chu Thúy Hồng

0868946859

 

Nông Huy Hợp

0382648689

Vi Thị Mẫn

0979916279

Trọng Con

Ma Hải Linh

0986923236

 

Nông Thế Vũ

098682425

Lý Thị  Bông

0387478766

 

Nông Vi Thiệp

0365396246

Lý Thị  Bông

0387478766

Ma Hải Linh

0986923236

 

Nông Thế Vũ

098682425

Lý Thị  Bông

0387478766

Vân Trình

Đinh Thị Thu Huyền

0963087300

Hoàng Trung Bộ

098423145

Hoàng Trung Bộ

098423145

Hoàng Thị Vui

0397089949

Hoàng Trung Bộ

098423145

Đinh Thị Thu Huyền

0963087300

Hoàng Trung Bộ

098423145

Hoàng Trung Bộ

098423145

 

Hoàng Thị Vui

0397089949

Hoàng Trung Bộ

098423145

Đinh Thị Thu Huyền

0963087300

Hoàng Trung Bộ

098423145

Kim Đồng

Hoàng Thị Vân

0388913558

 

Đinh Thị Ngọc Chi 0963139105

 

Nông Bế Giang 0914724457

 

Hoàng Thị Vân

0388913558

 

Đinh Thị Ngọc Chi 0963139105

 

Nông Bế Giang 0914724457

 

Hoàng Thị Vân

0388913558

 

Đức Thông

Nông Thanh Bính

0374118119

 

   Nông Nguyễn Bích

0372227186

 

Lương Minh Thụy

0967401116

 

 Nông Thúy Bông

0349900680

 

Nông Thanh Bính

0374118119

 

   Nông Nguyễn Bích

0372227186

 

Lương Minh Thụy

0967401116

 

Canh Tân

Nguyễn Thị Hôn

 

Trần Tố Uyên

Lý Văn Duẩn

 

Nguyễn Thị Hôn

 

Trần Tố Uyên

Lý Văn Duẩn

 

Nguyễn Thị Hôn

 

Minh Khai

Hồ Thảo Nguyên

0372092459

 

Hứa Thị Mùi

0946136923

 

Hà Thị Huệ

0816823188

 

Nông Thị Huyền Thương

0961754195

 

Hồ Thảo Nguyên

0372092459

 

Hứa Thị Mùi

0946136923

 

Hà Thị Huệ

0816823188

 

 

Quang Trọng

Long

Thị Hồng Thoan

0985906932

 

Hoàng Thị Hồng Phương

0982044505

Nông Văn Hải

0383942370

Nông Văn Hải

0383942370

 

Ma Thị Đan

0355727782

 

Long

Thị Hồng Thoan

0985906932

 

Hoàng Thị Hồng Phương

0982044505

Nông Văn Hải

0383942370

Nông Văn Hải

0383942370

 


Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập