Lịch trực TTYT từ 05.4 đến 11.4

SỞ Y TẾ CAO BẰNG

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THẠCH AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do ­­­– Hạnh phúc

 

LỊCH PHÂN TRỰC

TỪ NGÀY 05/4/2021 ĐẾN NGÀY 11/4/2021

Thành  phần

Thứ 2

05/04/2021

Thứ 3

06/04/2021

Thứ 4

07/04/2021

Thứ 5

08/04/2021

Thứ 6

09/04/2021

Thứ 7

10/04/2021

Chủ nhật

11/04/2021

Lãnh đạo

Nông Thúy Phượng 0982840266

Bế Hải Hưng

0974318174

Luân Văn Tuấn 0977300249

Chu Tuấn Nghĩa

0976574963

Đinh Văn Giang

0988687216

Nông Đình Doanh

0986575766

Bế Hải Hưng

0974318174

Chuyên môn

Y, Bác Sĩ

Trực chung

Triệu Thị Liu

0829888657

Hoàng Thanh Tùng

0972769835

Đặng  Việt Hùng

0983989

 

Nông Văn Tuấn

0336579429

 

Trần Thị Kim Nhung

0917438488

Lý Trung Thoại

0962492592

Đàm Thị Phượng

0942631835

Trực chung

Triệu Ánh Soi

Nông Thị Thảo

Nông Thị Phượng

Đàm Minh Hải

Nông Thị Thảo

Nguyễn Thị Kiều

Nông Thị Kim

Khoa Nội

Nông Thị Quỳnh Như

Nông Thúy Nga

 Đàm Thị Âm

Nông Việt Hưng

 

Nông Thúy Mến

Nông Thị Quỳnh Như

Nông Thúy Nga

Khoa Ngoại

Nông Thị Thu

Đinh Thị Chầm

Nông Văn Huân

Lê Thị Hiền

Nông Thị Thu

Đinh Thị Chầm

Nông Văn Huân

 

Khoa Sản

Hoàng Thị Tuyết

Nông Thị Bích Duyên

 

Dương Thị Thắm

Nông Thị Huyên

Triệu Thị Sen

Dương Thị Thắm

Nông Thị Bích Duyên

 

 

Khoa Nhi

Nông Thị Bích Thảo

Nông Thị Luyện

Lý Thị Linh

Nông Thị Bích Thảo

Nông Thị Luyện

Lý Thị Linh

Nông Thị Bích Thảo

Trực cấp cứu

Lái xe

 

Hoàng Minh Thuận

Đinh Đức Thuận

Hoàng Minh Thuận

Đinh Đức Thuận

Hoàng Minh Thuận

Đinh Đức Thuận

Hoàng Minh Thuận

Khoa Ngoại

Nông Văn Huân

Nông Thị Kim

Lý Trung Thoại

 

Đinh Thị Chầm

Nông Văn Tuấn

 

Lê Thị Hiền

Nông Thị Thu

Khoa Sản

 

Nông Thị Bích Duyên

Nông Thị Huyên

Lý Hoàng Hồng Sơn

Dương Thị Thắm

Hoàng Thị Tuyết

Triệu Thị Sen

Nông Thị Thảo

Khoa Nội, Nhi, YHCT, Truyền nhiễm

Nông Ngọc Hà

Triệu Thị Lẩy

Nông Thúy Mến

Lục Tuấn Anh

 

Vương Thị Kim Hòa

Hoàng Linh Phương

Nông Việt Hưng

 

 

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập