Lịch trực các trạm y tế xã từ ngày 22.2 đến 28.2

BẢNG PHÂN TRỰC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN

 

TTYT

Thứ 2

22/02/2021

Thứ 3

23/02/2021

Thứ 4

24/2/2021

Thứ 5

                25/2/2021

Thứ 6

26/2/2021

Thứ 7

27/2/2021

Chủ nhật

28/2/2021

Chuyên  môn

Trực kèm

Chuyên  môn

Trực kèm

Chuyên  môn

Trực kèm

Chuyên  môn

Trực kèm

Chuyên  môn

Trực kèm

Chuyên  môn

Trực kèm

Chuyên  môn

Trực kèm

Thị Trấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đức Xuân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Lai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Lợi

YS Na

0839610565

 

Bs Nguyệt

0911061585

 

Hs Biển

0823267745

Bs Nguyệt

0911061585

YS Na

0839610565

 

Bs Nguyệt

0911061585

 

Hs Biển

0823267745

Bs Nguyệt

0911061585

YS Na

0839610565

 

Thụy Hùng

Nông Thị Viên      0978680548

 

Đinh Công Dưỡng: 0388550240  

 

Nông Thị Thu Truyền 0365844272

 

Nông Thị Duy    0354952155   

 

Đinh Công Dưỡng: 0388550240  

 

Đinh Công Dưỡng: 0388550240  

 

 

Nông Thị Viên      0978680548

 

Đinh Công Dưỡng: 0388550240  

 

Nông Thị Thu Truyền 0365844272

 

Nông Thị Duy  

0354952155   

 

Đinh Công Dưỡng:  0388550240  

 

Đức Long

Bế Thị Thi 0823973178

 

Nông Thị Vân0986844493

 

Nông Thị Thoa 0815816372

 

Tạ Quang Trường 0986160066T

 

Bế Thị Thi 0823973178

              

 

 

Nông Thị Vân0986844493

 

Nông Thị Thoa 0815816372

 

Thái Cường

Lâm Thị Bích Thu

0839445098

 

Long Thị Loan

0818500686

 

Vi Thị Mẫn

0979916279

Chu Thúy Hồng

0868946859

 

 

Vi Thị Mẫn

0979916279

Chu Thúy Hồng

0868946859

 

 

 

Lâm Thị Bích Thu

0839445098

 

Long Thị Loan

0818500686

Lâm Thị Bích Thu

0839445098

Trọng Con

Nông Vi Thiệp

0365396246

Lý Thị  Bông

0387478766

Lý Thị  Bông

0387478766

Nông Vi Thiệp

0365396246

Lý Thị  Bông

0387478766

Ma Hải Linh

0986923236

Lý Thị  Bông

0387478766

 

Nông Vi Thiệp

0365396246

Lý Thị  Bông

0387478766

Ma Hải Linh

0986923236

Nông Vi Thiệp

0365396246

Vân Trình

Đinh Thị Thu Huyền

0963087300

Hoàng Trung Bộ

0984231459

Hoàng Trung Bộ

0984231459

Hoàng Thị Vui

0397089949

La Văn Minh

0335735745

La Văn Minh

0335735745

Đinh Thị Thu Huyền

0963087300

Hoàng Trung Bộ

0984231459

Hoàng Trung Bộ

0984231459

Hoàng Thị Vui

0397089949

La Văn Minh

0335735745

Kim Đồng

Nông Bế Giang

0914724457

 

Hoàng Thị Vân

0388913558

 

Đinh Thị Ngọc Chi

0963139105

 

Nông Bế Giang

0914724457

 

Hoàng Thị Vân

0388913558

 

Đinh Thị Ngọc Chi

0963139105

 

Nông Bế Giang

0914724457

 

Đức Thông

   Nông Nguyễn Bích

0372227186

 

Nông Thúy Bông

0349900680

 

Nông Minh Thuấn     

0973487717

 

Nông Thanh Bính

0374118119

 

   Nông Nguyễn Bích

0372227186

 

 Nông Thúy Bông

0349900680

 

Nông Minh Thuấn     

0973487717

 

Canh Tân

Trần Tố Uyên

 

Ngyễn Thị Hôn

Trần Tố Uyên

 

Ngyễn Thị Hôn

 

Trần Tố Uyên

Ngyễn Thị Hôn

 

Trần Tố Uyên

 

Minh Khai

Hứa Thị Mùi

0946136923

 

Hà Thị Huệ

0816823188

 

Nông Thị Huyền Thương

0961754195

 

Hồ Thảo Nguyên

0372092459

 

Hứa Thị Mùi

0946136923

 

Hà Thị Huệ

0816823188

 

Nông Thị Huyền Thương

0961754195

 

 

Quang Trọng

Ma Thị Đan

0355727782

 

Long

Thị Hồng Thoan

0985906932

Nông Văn Hải

0383942370

 

Ma Thị Đan

0355727782

 

Long

Thị Hồng Thoan

0985906932

 

Nông Văn Hải

0383942370

Ma Thị Đan

0355727782

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập