Lịch trực cơ sở methadone tháng 1

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THẠCH AN

CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ METHADONE

 

 

LỊCH TRỰC NGOÀI GIỜ THÁNG 1 NĂM 2021

 

 

Khoa phòng

 

 

Ngày tháng

CHUYÊN MÔN

 

Phòng Khám

 

Cấp phát dược

 

Hành chính

 

Tư vấn

 

Xét nghiệm

 

Bảo vệ

 

01/01/2021

Tết dương lịch

 

Bs Hoàng Thị Thanh Bình

Sđt:0385855207

 

1. Nông Thị Hải Băng

Sđt: 0945431688

2.Hoàng Thị Huế

Sđt:0823908688

 

 

 

 

1.Nguyễn Văn Bình

Sđt:0915907757

 

02/01/2021Thứ bảy

 

 

Bs .Luân văn Tuấn

Sđt:0977300249

 

1. Nông Thị Hải Băng

Sđt: 0945431688

2.Hoàng Thị Huế

Sđt:0823908688

 

 

 

 

1.Nguyễn Văn Bình

Sđt:0915907757

 

03/01/2021 Chủ nhật

 

Bs.Luân văn Tuấn

Sđt:0977300249

 

1.Nguyễn Thị Ngọc Anh

Sđt : 0989802648.

2.Đinh Thị Hiên

Sđt:0359034690

 

 

 

 

1.Nguyễn Văn Bình

Sđt:0915907757

 

09/01/2020

Thứ bảy

 

Bs Hoàng Thị Thanh Bình

Sđt:0385855207

1. Nông Thị Hải Băng

Sđt: 0945431688

2.Đinh Thị Đan QuếSđt:03873783732

 

 

 

 

1.Nguyễn Văn Bình

Sđt:0915907757

 

10/01/2021Chủ nhật

 

 

Bs Hoàng Thị Thanh Bình

Sđt:0385855207

1. Nông Thị Hải Băng

Sđt: 0945431688

2.Đinh Thị Đan QuếSđt:0387378373

 

 

 

 

1.Nguyễn Văn Bình

Sđt:0915907757

 

16/01/2021

Thứ bảy

 

Bs.Luân văn Tuấn

Sđt:0977300249

 

1.Hoàng Thị Huế

Sđt:0823908688.

2.Đinh Thị Hiên

Sđt:0359034690

 

 

 

1.Nguyễn Văn Bình

Sđt:0915907757

 

17/01/2021

Chủ Nhật

 

Bs.Luân văn Tuấn

Sđt:0977300249

 

1.Hoàng Thị Huế

Sđt:08239086882.

2.Đinh Thị Hiên

Sđt:0359034690

 

 

 

1.Nguyễn Văn Bình

Sđt:0915907757

 

23/12/2021

Thứ bảy

 

Bs Hoàng Thị Thanh Bình

Sđt:0385855207

 

1.Nguyễn Thị Ngọc Anh

Sđt : 0989802648.2.Đinh Thị Đan QuếSđt:03873783732

 

 

 

 

1.Nguyễn Văn Bình

Sđt:0915907757

 

24/01/2021

Chủ nhật

 

Bs Hoàng Thị Thanh Bình

Sđt:0385855207

1.Nguyễn Thị Ngọc Anh

Sđt : 0989802648.2.Đinh Thị Đan QuếSđt:03873783732

 

 

 

 

1.Nguyễn Văn Bình

Sđt:0915907757

 

30/01/2021Thứ bảy

 

Bs Đinh Thị Hoài Thanh

Sđt: 0947192205

1. Nông Thị Hải Băng

Sđt: 0945431688

2.Hoàng Thị Huế

Sđt:0823908688

 

 

 

 

 

1.Nguyễn Văn Bình

Sđt:0915907757

 

31/01/2021

Chủ nhật

 

 

Bs Đinh Thị Hoài Thanh

Sđt: 0947192205

1. Nông Thị Hải Băng

Sđt: 0945431688

2.Hoàng Thị Huế

Sđt:0823908688

 

 

 

1.Nguyễn Văn Bình

Sđt:0915907757

                                                                              

                                                                                        Thời gian: Sáng từ 7h-11h.                                                   

 

 

 

                  

 

 

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 360
  • Trong tuần: 1 693
  • Tổng lượt truy cập: 152321
  • Tất cả: 516
Đăng nhập