Chức năng, nhiệm vụ của Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản

       KHOA CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN

1.   Xây dựng kế hoạch hoạt động của khoa, kế hoạch thực hiện cụ thể từng chương trình định kỳ và hàng năm để trình Giám đốc Trung tâm Y tế phê duyệt;

2.   Đỡ đẻ, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ sơ sinh và khám bệnh, chữa bệnh phụ khoa. Phẫu thuật những danh mục đã được tuyến trên chỉ đạo tuyến và những danh mục đã được

 Sở Y tế phê duyệt. Lập kế hoạch thủ thuật, phẫu thuật trong tuần, phối hợp với Khoa Ngoại tổng hợp phân công phẫu thuật viên, gây mê và các thành viên liên quan;

3.   Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới; giám sát và hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật đối với y tế tuyến xã thực hiện theo hướng dẫn

chuẩn quốc gia về dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản; tham gia tuyên truyền bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh, dân số kế hoạch hóa gia đình.

4.   Quản lý các chỉ số về chăm sóc sức khỏe sinh sản và đánh giá thực trạng sức khỏe sinh sản trong huyện;

5.   Cung cấp dịch vụ kế hoạch hoá gia đình, phòng, chống nhiễm khuẩn đường sinh sản;

6.   Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án về chăm sóc sức khỏe sinh sản trên địa bàn;

7.   Làm báo cáo hằng ngày, hằng tháng, 03 tháng, 06 tháng, 09 tháng, 12 tháng và báo cáo đột xuất. Bảo quản hồ sơ khám bệnh, bệnh án nội trú theo quy định;

8.   Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng, tham dự các hội nghị, hội thảo,., khi được phân công;

9.  Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập