Chức năng, nhiệm vụ của Khoa Kiểm soát bênh tât và HIV/AIDS

KHOA KIỂM SOÁT BỆNH TẬT VÀ HIV/AIDS

1. Xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể từng chương trình định kỳ và hàng năm để trình Giám đốc Trung tâm Y tế phê duyệt;

2. Thực hiện giám sát thường xuyên và quản lý chặt chẽ diễn biến tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch và các bệnh

    không lây trên địa bàn; tổ chức triến khai các hoạt động phòng, chống dịch, bệnh;

3. Tổ chức điều tra định kỳ tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch và các bệnh không lây tại các cơ sở y tế và tại cộng đồng trên địa bàn huyện;

4. Tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, hướng dẫn quản lý, chăm sóc người nhiễm HIV tại gia đình và cộng đồng;

    phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn trong quản lý công tác điều trị HIV/AIDS;

5. Quản lý các ổ dịch cũ, phát hiện kịp thời ổ dịch mới; tiến hành các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật để ngăn chặn dịch phát sinh, lây lan;

6. Tổng hợp số liệu, lập bản đồ, biểu đồ các loại bệnh dịch nguy hiểm, HIV/AIDS tại địa phuơng;

7.  Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế, các dự án liên quan về y tế dự phòng, phòng, chống bệnh không lây, HIV/AIDS trên địa bàn;

8.  Phối hợp cùng Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế quản lý và điều hành Kho vaccine. Chủ trì tổ chức và phối hợp

    cùng Khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng, Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ triển khai hoạt động công tác tiêm phòng vaccine

    tại Trung tâm Y tế; Phối hợp Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản rà soát trẻ sinh trong tháng để bổ sung vào quản lý tiêm chủng.

9.  Thực hiện báo cáo theo đúng quy định;

10. Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng, tham dự các hội nghị, hội thảo,., khi được phân công;

11. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập