Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Điều dưỡng

            PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

    Phòng Điều dưỡng là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Trung tâm y tế và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động của phòng.

1.   Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong đơn vị để trình Giám đốc Trung tâm Y tế phê duyệt;

2.     Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;

3.   Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của Trung tâm Y tế, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và Giám đốc Trung tâm Y tế phê duyệt;

4.   Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn;

5.   Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh, giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng bảo quản theo quy định;

7.   Phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành chính trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y cũng;

8.   Phối hợp với Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong Trung tâm Y tế;

9.   Phối hợp tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng;

10.   Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;

11.   Tham gia đào tạo, công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng, tham dự các hội nghị, hội thảo,., khi được phân công;

12.   Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong Trung tâm Y tế;

13.   Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Trung tâm Y tế phân công.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 162
  • Trong tuần: 1 468
  • Tổng lượt truy cập: 110686
  • Tất cả: 263
Đăng nhập