Chức năng nhiệm vụ của Phòng Tài chính kế toán

           PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

    Phòng Tài chính kế toán là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Trung tâm y tế và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Trung tâm.

1.   Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác đơn vị, lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của đơn vị và tố chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

2.   Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

3.   Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác, tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của đơn vị.

4.   Tổ chức công tác kế toán trong đơn vị theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hànhchính sự nghiệp chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của đơn vị.

5.     Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

6.     Tổ chức bảo quản, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán đúng theo quy định.

7.     Tổng họp số liệu và phân tích kết quả hoạt động của đơn vị.

8.   Thực hiện các thủ tục giao dịch ngân sách theo quy định với Kho bạc Nhà nước.

9.   Thực hiện các thủ tục giao dịch tài chính với các ngân hàng thương mại có mở tài khoản.

10.    Phát hành và luân chuyển chứng từ kế toán theo quy định.

11.   Lập và nộp đúng thời hạn các báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tài chính, cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định hiện hành của Nhà nước phục vụ cho việc quản lý, điều hành của Giám đốc, của cấp trên.

12.   Thực hiện tự kiểm tra tài chính và công khai tài chính theo đúng quy định hiện hành.

13.   Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, học tập, bồi dưỡng; tham gia công tác đoàn thể; tham dự các hội nghị, nghị quyết.

14.   Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Ỵ tế giao.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 441
  • Trong tuần: 1 774
  • Tổng lượt truy cập: 152402
  • Tất cả: 597
Đăng nhập