Chức năng nhiệm vụ của Phòng Tổ chức hành chính

     PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

    Phòng tổ chức hành chính là phòng chuyên môn tham mưu giúp giám đốc trung tâm quản lý thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và hành chính, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Trung tâm y tế và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động của phòng.

1.   Tổ chức thực hiện công tác tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý sử dụng Viên chức và người lao động.

2.   Xây dựng quy chế làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng trình Giám đốc xét duyệt, tổ chức thực hiện.

3.   Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

4.   Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành Y tế đối với công chức, viên chức và người lao động

5.   Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

6.  Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với Ban giám đốc giải quyết các vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội

7.  Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật theo quy định

8.   Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

9.   Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với Ban giám đốc giải quyết các vấn đề có liên quan

10.   Lập kế hoạch cung ứng vật tư, văn phòng phẩm thông dụng cho các khoa, phòng trong đơn vị theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

11.   Tổ chức tốt công tác quản lý các công văn đi, đến của đơn vị, bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của đơn vị.

12.   Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn đơn vị.

13.  Đảm bảo công tác an ninh trật tự, tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong đơn vị.

14.  Thực hiện công tác thống kê, báo cáo công tác tổ chức cán bộ của đơn vị theo quy định

15.  Quản lý các phương tiện vận tải của đơn vị. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.

16. Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng, tham dự các hội nghị, hội thảo,., khi được phân công;

17. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ban giám đốc phân công

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 3
  • Hôm nay: 47
  • Trong tuần: 1 380
  • Tổng lượt truy cập: 152008
  • Tất cả: 203
Đăng nhập