Kết quả 4 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT
Sau 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21 - NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm Y tế (BHYT) giai đoạn 2012-2020”, việc triển khai chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã có những chuyển biến tích cực đối tượng tham gia ngày càng được mở rộng. Toàn tỉnh đã có gần 37.500 người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), gần 26.500 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và 498.386 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), đạt tỷ lệ 96,2% dân số.
Thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch số 121- KH/TU ngày 6/3/2013 chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức triển khai và tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Theo đó, các cấp, các ngành đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị.
Công tác thông tin tuyên truyền được quan tâm chú trọng bằng nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vị trí, ý nghĩa, vai trò của BHYT trong hệ thống an sinh xã hội, hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình khi tham gia BHYT, tự nguyện tham gia BHXH, BHYT. Nhờ đó, công tác tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHYT toàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, đối tượng tham gia BHYT tăng theo từng năm. Tỷ lệ tham gia BHYT tăng từ 93,2% năm 2011 lên 95,4% năm 2015. Tính đến hết tháng 6/2016, toàn tỉnh có 497,6 nghìn người tham gia BHYT; tỷ lệ bao phủ đạt 96,2% dân số. Thực hiện KCB BHYT tại 23 cơ sở tuyến tỉnh, huyện và 199 Trạm Y tế xã, phường. Việc đón tiếp, tổ chức KCB được cải thiện, thanh toán BHYT nhanh gọn, thuận tiện. Hằng năm, các cơ sở y tế đảm bảo quyền lợi KCB BHYT cho khoảng 750.000 lượt người. Riêng 9 tháng đầu năm 2016, đã có trên 530.000 lượt người KCB BHYT, với tổng chi phí trên 250 tỷ đồng. Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giải quyết các chế độ, chính sách BHXH, BHYT được thực hiện nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định; 4 năm BHXH tỉnh Cao Bằng luôn bảo đảm phát hành thẻ BHYT cho tất cả các đối tượng ngay trong tháng 12 của năm trước.
Bảo hiểm xã hội cũng đã phối hợp với ngành Y tế, các ngành liên quan và chính quyền địa phương kiểm tra giám sát việc quản lý sử dụng quỹ KCB BHYT tại 56 đơn vị; Kịp thời kiến nghị, xử lý những sai phạm, rút kinh nghiệm, khắc phục tồn tại, thiếu sót. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý BHYT đã góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng tham gia BHXH, BHYT, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hồ sơ, đem lại sự hài lòng cho đơn vị, đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Hiện nay, BHXH tỉnh đang phối hợp với Sở Y tế triển khai hệ thống thông tin giám định BHYT tại 237 cơ sở KCB trên địa bàn toàn tỉnh.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn tồn tại một số hạn chế, như: một số doanh nghiệp còn trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, tỷ lệ tham gia BHYT không ổn định.
Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 21/NQ-TW của Bộ Chính trị tiến tới mục tiêu BHYT toàn dân, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tiếp tục phối hợp với BHXH và các ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, Kế hoạch số 121-KH/TU ngày 06 tháng 3 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể đối với công tác BHXH, BHYT, góp phần thúc đẩy mục tiêu BHYT toàn dân vào năm 2020.
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập